Kaitseliidu kompanii lipp

Kaitseliidu Tallinna maleva Toompea malevkonna sisekaitsekompanii lahinglipu sümboolika loomine ja lipu kujundamine.

lipu õnnistamine
Lipu kujundus
Toompea malevkonna kergejalaväekompanii lipp