Kaitseliidu kompanii lipp

Kaitseliidu Tallinna maleva Toompea malevkonna sisekaitsekompanii lahinglipu sümboolika loomine ja lipu kujundamine.

Toompea malevkonna kergejalaväekompanii lipp