Põhikooli fuajee sisekujundus

Kääpa põhikooli fuajee sisekujunduse kandev idee on rännak jääaja lõpust tänapäeva, kus ajateljel kõrvutuvad globaalsed sündmused kohalike sündmustege mis omakorda mõjutanud Kääpa koolielu ja arengut.

Ruumi värvilahendus ja visuaalsed põhimõtted on loodud lähtudes õpikeskkondade värvipsühholoogia teaduspõhistest uuringutest värvi mõjust nooremale ja keskmisele kooliastmele.

ajaloosein
Eesti kaart