Põllundusettevõtte logo

Silo- ja põllumajandussektori teenuste ettevõtte logo kujundus.