Loodusõppe lauamäng “Matkajad”

sumbolid-demoLauamäng on arenduses ja investori otsinguil.

Grupitöö ja koostöö harjutamise mäng algkooliealistele ning vanematele, kus grupi võit on ka individuaalne võit. Mäng arendab tähelepanuvõimet ja koostööd, ühtlasi õpetades märkama ja tundma Eesti loodust nii maal kui linnas.

Mängulaud on jagatud erinevateks keskkondadeks – mets, järveäärne maastik, niit ja linnakeskkond, kus matkavatel mängijatel tuleb erinevate stsenaariumite järgi käitudes jõuda võiduks seatud eesmärgini.

Mängu loomisel olen pidanud tähtsaks, et mäng oleks kaasahaarav, vaimselt arendav ja õues liikumisele inspireeriv ning tugevdaks lapse sidet maailmaga väljaspool toaseinu. Mäng on kasutatav õppevahendina algklasside loodusõpetuse tunnis.

Idee ja kujunduse autor Veiko Veski.