Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020

regionaalm1

Tellija: Siseministeerium
32 lk brožüür annab ülevaate Eesti riigi regionaalpoliitika arenguplaanist aastatel 2014-2020.